[back to startpage]

Svensson, Karl Simon* Rogberga, Sweden 12/29/1876, + Norra (Northern) Sandsjo, Sweden 09/11/1942, Per notes from Sweden, Karl died on 9/19/1942, Biografi (per website http://www.x-konsult.se/gen/html/0013/16637.htm ), Karl blir Dräng den 11/11 1895 i Rogberga Prästgård. Den 2/11 1896 flyttar han till Ljungarum. Emma Kristina flyttar den 5/10 1893 från Torpet Långebron på Ubbarps ägor i Rogberga till Vireda Västergård i Lekeryd. Den 23/10 1894 flyttar hon tillbaka till föräldrarna i Rogberga igen. De gifter sig den 29/1 1898. Hon är då Piga i Bst. Texabo på Ubbarps ägor. I samband med bröllopet bosätter de sig där. Den 17/10 1898 flyttar de till Svarttorps församling. När dottern Signe föds år 1900 arbetar Karl som Dräng på gården Djuvarp. Den 31/12 1900 står de noterade som Statare i Jära, Ljungarums församling enligt SCB:s folkräkningslängd. När dottern Ebba föds år 1902 och sonen Filip föds år 1905 bor de i Knäryd i Barnarps församling. Den 22/10 1905 flyttar familjen vidare till Björkö församling. Där bor de i Rödjenäs. Björkö ligger vid Nässjö. Karl arbetar som Lagårdskarl. De bor där år 1920 enligt SCB:s folkräkningslängd. Senare flyttar Karl och Emma till Norra Sandsjö församling. , Microsoft Bing translator:, Biography, Karl becomes Farmhand on 11/11 1895 at Rogberga rectory. On 2/11 1896 he moves to Ljungarum. Emma Kristina moves on 5/10 1893 from the cottage Long Bridge on Ubbarps properties in Rogberga to Vireda Västergård in Lekeryd. 23/10 1894 she moves back to her parents in Rogberga. They married on 29/1 1898. She is the Maid in Bst. Texabo on Ubbarps land. In connection with the wedding, they took up residence there. 17/10 1898 moved to Black Torp parish. When her daughter Signe is born in 1900, working as a farmhand on the farm of Charles Djuvarp. 31/12 1900 is noted as a Northerner by birth in Jära, Ljungarums parish, according to SCB's census length. When her daughter, Ebba is born in 1902 and his son Philip born in 1905, they live in Knäryd in the Barnarps Assembly. 22/10 1905 the family moves on to Björkö Assembly where they live in Rödjenäs. Björkö is located in Nässjö. Karl works as Lagårdskarl (cowman). They live there in 1920 accoding to SCB's census length (Swden's census). Karl and Emma later move to Northern Sandsjö Assembly. , ,

oo Rogberga, Smaland, Sweden Jan. 29, 1898 Emma Svensdotter

Sources: Magnus Blixt, magnus.blixt @ glocalnet.net (including biography notes), Rune Bostrom-Vastervik, Sweden-son of Signe (Philip's sister)

Father:Sven Svensson

Mother:Emma Johannesdotter

Siblings:Ester

Helga

Selma

Sven

John

Children:Sven

Signe

Ebba

Karl

Gerda


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).